Sag: 17248Vester Søgade 141601 København V

Cushman & Wakefield | RED udbyder på vegne af Københavns Kommune grunden; matrikel 400 på Vester Søgade 14.

Grunden sælges i et offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

Udbudsvilkårene, udbudsproces og samtlige bilag kan hentes på: https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/vester-s-gade-14-mfl-1601-k-benhavn-v

Ejendommen er et grundstykke ejet af Københavns Kommune. Aktuelt er grunden bebygget med 100 ejerboliger. Samtlige 100 ejerboliger er del af Ejerforeningen Sct. Jørgens Gård, der lejer grundstykket af Københavns Kommune med en gensidig uopsigelighed ind til 1.april 2060, hvor lejemålet ophører uden yderligere varsel.

Grunden er 2.787 m2 og er bebygget med en 10.127 m2 bygning i otte etager med et boligareal på 9.357 m2. Under bebyggelsen er desuden parkeringskælder, hvortil bygningerne på matriklen og nabomatriklerne har brugsret.

Grunden er omfattet af kommuneplan 2015 og er beliggende i et område med bred anvendelse, herunder boliger, serviceerhverv (butikker, restauranter o.lign.), liberale erhverv mv. (B4-ramme).

Beliggenheden ud til Sankt Jørgens Sø er enestående, og blandt de bedste boligbeliggenheder ved Søerne.

Denne del af Vester Søgade er smallere og mindre trafikeret end resten af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade, hvilket giver en rolig atmosfære for boligerne midt i det pulserende byliv. Området er kendetegnet ved navnkundige københavnerbygninger; Planetariet, Imperialbygningen, Tivoli og det netop opførte ”Axel Towers”. Beliggenheden er midt i det historiske og samtidigt midt i udviklingen.