Sag: 21261Lysalleen 1-54000 Roskilde

SELSKABSHANDEL – HØJT EGENKAPITAL AFKAST

Hermed udbydes 15 rækkehuse i Trekroner i Roskilde i en selskabshandel med mulighed for et højt afkast på egenkapitalen.

Realkreditbelåningen udgør i dag 59% af ejendomsværdien, men qua udskudt skat, deposita og momsreguleringsforpligtelse, kan køber overtage en rentefri gæld på kr. 10 mio. og erhverve selskabet for en egenkapital på kr. 15,2 mio.

Den udskudte skat overtages til kurs 100 og kan således betragtes som et stående og uforrentet lån. Momsreguleringsforpligtelsen tilbagebetales over 10 år.

Investeringen genererer et afkast på 11,9 % p.a. på anpartskøbesummen på kr. 15,2 mio.

Selskabet afvikler i dag kr. 1.080.000 årligt i gæld og giver i dag et likviditetsmæssigt resultat på kr. 329.000 årligt.

 

VELBELIGGENDE BOLIGER LYSNINGEN I TREKRONER, ROSKILDE

Disse nyere rækkehuse er beliggende på en blind vej i et nyt boligområde med moderne etageboligejendomme samt rækkehuse.

Området er i udvikling med flere kommende boligprojekter, idet det tiltrækker mange unge familier, der har et ønske om at være tæt på byen, men samtidig med mulighed for fred og ro og grønne områder.

Rækkehusene ligger kun 400 meter fra børnehave og skole, og der er således sikker og hurtig adgang for små og store børn i området.