Sag: 19239Nørre Voldgade 151358 København K

OFFENTLIGT UDBUD

LEDIG UDVIKLINGSEJENDOM – MULIGHED FOR HOTEL, KONTOR OG DELVIST BOLIG

Ejendommen udbydes som offentligt udbud med mulighed for afgivelse af købstilbud betinget af tre ugers due diligence.
Ejendommen består af fem fulde etager over jord, hvortil kommer en tagetage samt to kælderetager. Ud over nogle retail/kontorlejemål i stueetagen samt seks boliglejemål fra 2.-4. sal, er ejendommen ledig til købers disposition.
Beliggenhed lige ved Nørreport Station i hjertet af København gør denne adresse aldeles attraktiv til både bolig-, kontor- og hotelanvendelse. Loftsetagen på Linnésgade, har desuden potentiale til boligudvikling.

Ejendommen udbydes i et offentligt udbud i henhold ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme” (BEK nr. 799). Betinget tilbud skal afgives senest den 11. oktober kl. 12.00.

Begge bygninger er opført i år 1880 i klassisk Københavnerstil med fem etager og smukke facader ud mod henholdsvis Linnésgade og Nørre Voldgade. Udover de fem etager over jord, er der en
tagetage samt to etagers kælder.
Mod Nørre Voldgade er der to retail-lejemål i stueetagen, hvoraf det ene er udlejet til Synoptik, mens det andet står tomt. Den øvrige del af ejendommen på Nørre Voldgade 15 består af ledige kontorlejemål med kantine i tagetagen.
Mod Linnésgade er kun stueetagen udlejet til henholdsvis Fakta (lager/opbevaring) og Alondra IVS (kontor) og et værksted/lager i kælderen udlejet til møbelfirmaet Thomas Høyrup. Førstesalen er et ledigt kontorlejemål, mens de øvrige etager indeholder to udlejede boliglejemål på hver etage samt et tomt kontorareal, der hænger sammen med kontorerne på Nørre Voldgade. Tagetagen bliver på nuværende tidspunkt anvendt til pulterrum for boliglejerne, men vil potentielt kunne ombygges til taglejligheder.
Kun en lille del af ejendommens kælderareal er lejet ud, mens resten står tomt. I den tomme del vil der eventuelt kunne indrettes pulterrum til boliglejerne.