Udfordring

G4S har i mange år haft dansk hovedkontor i en ældre domicilejendom, der for en del år tilbage blev ombygget og tilpasset G4S’ behov. G4S ønskede fortsat at forblive i ejendommen, men bad trods en ikke udløbet lejefredning RED genforhandle lejekontrakten, idet den aktuelle leje grundet de årlige indekseringer var steget til langt over markedslejen.

Resultat

Cushman & Wakefield | RED analyserede markedet grundigt og genforhandlede herefter lejekontrakten, hvorved G4S bl.a. opnåede signifikante besparelser på lejen over den kommende lejeperiode