Udfordring

Huawei er en af verdens største global leverandører af informations- og kommunikationsteknologi, infrastruktur og ‘smart devices’.

Huawei’s fremlejekontrakt ophørte og Huawei havde derfor behov for at finde nye lokaler. Tidsplanen var meget stram, og Huawei bad Cushman & Wakefield | RED være projektleder på at finde et nyt lejemål og forhandle en ny lejekontrakt. Herudover leverede RED omfattende data til brug for Huaweis interne godkendelser samt koordinerede alle de involverede parter, interne og eksterne.

Resultat

RED sikrede Huawei deres foretrukne lejemål, optimerede lejevilkår samt eksekvering af projektet indenfor den meget stramme tidsplan. Lejemålets indretning blev skræddersyet til Huawei’s behov – og indflytning skete indenfor den nødvendige tidsfrist.