Udfordring

Oracle er en af verdens førende IT-virksomheder. Lejen for Oracles oprindelige lejemål var væsentligt over markedslejen og der var udfordringer med indeklimaet, hvilket påvirkede medarbejdertrivslen negativt. Udlejer ønskede ikke at forhandle lejen eller afhjælpe problemerne med indeklimaet.

 

Resultat

Oracle bad Cushman & Wakefield | RED om hjælp med at finde nye lokaler. RED afsøgte markedet og identificerede et nyt lejemål  og fik  forhandlet lejevilkår som understøttede Oracles fremtidige forretningsstrategi. Løsningen i en moderne flerbrugerejendom var ideel ift. Oracles fokus på fleksibilitet, rekruttering og medarbejdertrivsel.