Sag: 21812Strandgade 71401 København K

Ejendommens ledige lejemål består af 383 m2 butik med tilhørende lager og personalerum på 127 m2 og er placeret i gadeplan med indgang mod Torvegade – en af Københavns mest centrale trafikårer.

Det betyder stor aktivitet omkring lejemålet i stort set alle døgnets timer samt god synlighed for de mange personer, der dagligt benytter Knippelsbro på deres vej til og fra.