Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Valuation & Research

Lad os rådgive jer om lovgivning og finansielle forhold på ejendomsmarkedet. I vores afdeling værdiansætter vi alle typer ejendomme – for private såvel som banker, selskaber, stat og kommune m.m.

VI KAN OGSÅ RÅDGIVE OM DET SÆREGNE
Vi udfører vurderings- og analyseopgaver inden for alle ejendomssegmenter for nogle af de største danske og internationale aktører på ejendomsmarkedet. Og vi har også stor erfaring med værdiansættelse af aktiver, der skiller sig ud fra normen, fx byudviklingsprojekter, parkeringsanlæg, laboratorier og institutioner.

FÅ EN INTRODUKTION TIL VORES NYE VURDERINGSFORMAT
Med vores nye vurderingsrapporter kommer vi et stort skridt tættere på overskuelige, datadrevne og interaktive vurderinger.

Kvaliteten af vores vurderingsrapporter har altid været hjerteblod for os. I snart to år har vi arbejdet på en helt ny platform til vores vurderinger, der skal gøre det lettere for vores kunder at få overblikket over værdien af deres ejendom, og hvordan vi er kommet frem til den. Nu kan vi endelig lancere vores nye format.

KOMPETENCEOMRÅDER

01. Kontor

Vi rådgiver bl.a. om markedslejeniveauer, afkastniveauer, optimering af eksisterende kontorejendomme mv. Vi har et indgående kendskab til kontorejendomsmarkedet og en solidt funderet database med omfattende ejendomsdata. Det betyder, at vi kan levere velunderbyggede analyser og værdiansættelser af kontorejendomme i forbindelse med salg, køb, finansiering, årsregnskaber og optimeringscases m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

02. Bolig

Vi rådgiver bl.a. om markedskonforme lejeniveauer, konvertering af erhvervsejendomme til boligejendomme, optimering af OMK-boligejendomme m.m. Vi har et indgående kendskab til boliginvesteringsmarkedet og en solidt funderet database med omfattende markedsdata. Det betyder, at vi kan levere analyser og værdiansættelser af alle boligtyper (fx familieboliger, studieboliger, plejeboliger og OMK-ejendomme) i forbindelse med salg, køb, finansiering og årsregnskaber m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

03. Retail

Vi rådgiver bl.a. om markedskonforme lejeniveauer på strøggaderne samt lejevilkår, og vi laver analyser af shoppingcentre mv. Vi udarbejder også værdiansættelser af retail-ejendomme og shoppingcentre i forbindelse med køb, salg, finansiering og årsregnskaber m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

04. Industri og logistik

Vi baserer vores rådgivning, vores vurderinger og vores analyser af industri- og logistikejendomme på et indgående kendskab til markedet, dets muligheder og risici. Derfor kan vi levere tilbundsgående analyser og værdiansættelser af industri- og logistikejendomme i forbindelse med køb, salg, finansiering og årsregnskaber m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

05. Hotel

Vi vurderer løbende en række af Danmarks største hotelejendomme (for såvel banker som investorer) og leverer jævnligt markedsanalyser inden for hotelsektoren. Vi har derfor en dyb forståelse af hotelmarkedet og kan udarbejde værdiansættelser af hoteller i hele landet i forbindelse med køb, salg, finansiering og årsregnskaber m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

06. Byggeret

Vi er løbende involveret i ejendomsudviklingsprojekter over hele landet inden for bolig, kontor, retail mv. Vi har derfor et indgående kendskab til udviklingsprojekter, og vi rådgiver, analyserer og vurderer byggeretter inden for alle ejendomssegmenter.

KOMPETENCEOMRÅDER

07. Byudvikling

Vi rådgiver om byudvikling for bl.a. regioner, kommuner og styrelser i forbindelse med større udviklingsprojekter – fx konvertering af tidligere havne- og industriområder til boligområder – og vi har mange års erfaring med hele det strategiske arbejde bag byudvikling og med udbud af udviklingsområder og/eller rekreative områder.

KOMPETENCEOMRÅDER

08. Særlig ejendom

Vi rådgiver om ejendomme, der skiller sig ud fra de klassiske ejendomssegmenter, som fx parkeringsanlæg, undervisningsinstitutioner, idrætsanlæg, fjernvarmeanlæg, fredede ejendomme og lystbådehavne. Og vi analyserer og udarbejder værdiansættelser af særlige ejendomme i forbindelse med optimering, salg, køb og konvertering af ejendom m.m.

KOMPETENCEOMRÅDER

09. Markedsnotat

Vi har stor erfaring med at lave markedslejenotater og afkastnotater inden for alle ejendomssegmenter – og i hele Danmark.

Vi udarbejder også strategiske markedsanalyser for at belyse forskellige forhold, fx efterspørgslen på et givent erhverv i et specifikt område, behovet for forskellige typer af boligejendomme eller optimeringsmulighederne i et shoppingcenter.

ANALYSER OG RAPPORTER

Hvert år udkommer Cushman & Wakefield | RED med en række publikationer, som indeholder markedsdata og analyser samt afspejler tendenserne i det kommercielle ejendomsmarked.

FIND VIDEN

Valuation & Research-specialisterne

Download vCard

Jesper Bruce-Anderson

Partner, Valuation
23 83 62 20
Jesper har været hos RED siden 2006, og trådte i 2014 ind i partnerkredsen. Jesper arbejder med rådgivning om fast ejendom, markedsanalyser, cash flow-modeller og ejendomsvurdering mv.
Download vCard

Anne Sofie Ravn Christensen

Head of Research
53 53 50 77
Anne Sofie har været hos RED siden 2019. Hun er ansvarlig for at indhente, samle og bearbejde data for afdelingen, udover markedsanalyser, cash flow modeller, præsentationer og ejendomsvurderinger.
Download vCard

Ole Hjorth

Director
60 21 85 32
Ole har været hos RED siden 2018. Han er en af de mest erfarne rådgivere i Danmark inden for de kommercielle aspekter af byudviklingsprojekter.
Download vCard

Per Sørensen

Senior Manager
22 13 33 23
Per har været hos RED siden 2019. Han har erfaring indenfor ejendomsfinansiering, vurdering, strategiudførelse og forhandlinger.
Download vCard

Jakob Christensen

Senior Associate
26 36 88 21
Jakob har været hos RED siden 2019. Han arbejder med alle ejendomssegmenter i form af markedsanalyser, cash flow modeller og ejendomsvurderinger.
Download vCard

Peter Risør Brøste

Senior Associate
33 13 13 99
Peter har været hos RED siden 2022. Han arbejder med markedsanalyser, cash flow-modeller og ejendomsvurderinger mv.
Christina Jessie RasmussenDownload vCard

Christina Jessie Rasmussen

Project Coordinator
33 13 13 99
Christina har været hos RED siden 2022. Hun arbejder med anti-hvidvask, rapportudarbejdelse- og behandling, fakturering, korrekturlæsning samt kommunikation.
Download vCard

Magnus Brendstrup Hansen

Junior Associate
33 13 13 99
Magnus har været hos RED siden 2024. Han arbejder med ejendomsvurderinger, cash flow-modeller og markedsanalyser.
Download vCard

Thomas Julius Petersen

Junior Associate
33 13 13 99
Thomas har været hos RED siden 2022. Han arbejder med ejendomsvurderinger, cash flow-modeller og markedsanalyser.
Download vCard

William Skaaning Andersen

Junior Associate
33 13 13 99
William har været hos RED siden 2024. Han arbejder med ejendomsvurderinger, cash flow-modeller og markedsanalyser.