Signify

Udfordring

Signify er en af verdens førende leverandører af opkoblede LED-produkter, -systemer og -services. I forlængelse af en række globale organisatorisk tiltag i virksomheden opstod behovet for at flytte sit Københavnske hovedkontor til nye mere moderne rammer. Signify bad Cushman & Wakefield | RED forestå en markedsafsøgning efter et nyt kontor-lejemål og forhandle en ny lejekontrakt samt styre og koordinere processen og de involverede parter.  

Resultat

På baggrund af REDs analyse af mulighederne valgte Signify et optimalt lejemål.  RED sikrede Signify en god proces og lejevilkår, der matcher virksomhedens fremtidige strategi.

Facebook

Udfordring

Facebook havde behov for lagerkapacitet til at facilitere et nyetableret datacenter i Odense.

Løsning

Cushman & Wakefield | RED afsøgte markedet for mulige lagerejendomme. Af logistiske årsager var Facebooks foretrukne emne en ejendom ypperste kvalitet beliggende på samme vej som datacenteret. Ejendommen havde ikke det  nødvendige ledige areal. RED forhandlede derfor, under et betydeligt tidspres, at udlejer flyttede sin egen virksomhed fra ejendommen mhp. at frigøre de nødvendige arealer.

Resultat

Facebook kunne dermed overtage det ideelle lejemål på en dato, som var afgørende for forretningsstrategien.

AGA

Udfordring

AGA er en del af Linde AG, som er førende inden for produktion af industrigasser. Byudviklingen og AGAs strategi om ikke længere at eje ejendomme medførte et behov for at sælge AGAs ejendom på Vermlandsgade på Amager. AGA henvendte sig til RED med ønske om hjælp til en samlet optimering af ejendomsstrategien.

Resultat

I en proces med et betydeligt tidspres hjalp RED med både et salg af ejendommen på Vermlandsgade, afsøgning af markedet for alternative lejemål samt forhandlingen af ny lejekontrakt på fleksible vilkår  inden for AGAs deadline.

Testimonial

Udtalelse fra Klas Stylander, Bestyrelsesformand, Senior Vice President, AGA AB.   ”Godt arbejde med ydelser af høj kvalitet og professionalisme hele vejen igennem”.

G4S

Udfordring

G4S har i mange år haft dansk hovedkontor i en ældre domicilejendom, der for en del år tilbage blev ombygget og tilpasset G4S’ behov. G4S ønskede fortsat at forblive i ejendommen, men bad trods en ikke udløbet lejefredning RED genforhandle lejekontrakten, idet den aktuelle leje grundet de årlige indekseringer var steget til langt over markedslejen.

Resultat

Cushman & Wakefield | RED analyserede markedet grundigt og genforhandlede herefter lejekontrakten, hvorved G4S bl.a. opnåede signifikante besparelser på lejen over den kommende lejeperiode  

Huawei

Udfordring

Huawei er en af verdens største global leverandører af informations- og kommunikationsteknologi, infrastruktur og ‘smart devices’. Huawei’s fremlejekontrakt ophørte og Huawei havde derfor behov for at finde nye lokaler. Tidsplanen var meget stram, og Huawei bad Cushman & Wakefield | RED være projektleder på at finde et nyt lejemål og forhandle en ny lejekontrakt. Herudover leverede RED omfattende data til brug for Huaweis interne godkendelser samt koordinerede alle de involverede parter, interne og eksterne.

Resultat

RED sikrede Huawei deres foretrukne lejemål, optimerede lejevilkår samt eksekvering af projektet indenfor den meget stramme tidsplan. Lejemålets indretning blev skræddersyet til Huawei’s behov – og indflytning skete indenfor den nødvendige tidsfrist.  

Oracle

Udfordring

Oracle er en af verdens førende IT-virksomheder. Lejen for Oracles oprindelige lejemål var væsentligt over markedslejen og der var udfordringer med indeklimaet, hvilket påvirkede medarbejdertrivslen negativt. Udlejer ønskede ikke at forhandle lejen eller afhjælpe problemerne med indeklimaet.  

Resultat

Oracle bad Cushman & Wakefield | RED om hjælp med at finde nye lokaler. RED afsøgte markedet og identificerede et nyt lejemål  og fik  forhandlet lejevilkår som understøttede Oracles fremtidige forretningsstrategi. Løsningen i en moderne flerbrugerejendom var ideel ift. Oracles fokus på fleksibilitet, rekruttering og medarbejdertrivsel.