Den Tyske Ambassade

  • Reference: Den Tyske Ambassade

Udfordring

Den Tyske Ambassade havde til huse i en domicilejendom, der ikke længere opfyldte hverken deres fremtidige arealbehov eller deres øgede sikkerhedskrav.

Løsning

Cushman & Wakefield | RED lavede sammen med ambassaden en kravspecifikation og afsøgte på baggrund heraf markedet efter egnede lejemål. Efter besigtigelse og analyse af en lang række mulige lejemål faldt valget på et moderne og nybygget lejemål i Københavns Nordhavn. Cushman & Wakefield | RED forestod koordinering imellem de involverede tekniske og juridiske rådgivere og forhandlede lejekontrakten på vegne af Ambassaden.

Resultat

Ambassaden fik et fremtidssikret lejemål, der opfylder alle deres krav til beliggenhed, synlighed, tilgængelighed og ikke mindst sikkerhed. Ligeledes forhandlede Cushman & Wakefield | RED en lejekontrakt på optimale økonomiske og juridiske vilkår for Ambassaden.

Testimonial

Udtalelse fra Birgit Adam, Head of Administration, Den Tyske Ambassade i København ”Det er især værd at fremhæve, at det frem for alt skyldes en fremragende indsats af den ansvarlige rådgiver fra RED og hendes professionalitet og erfaring, at der blev forhandlet en lejekontrakt på plads, der på alle måder er klar, fair og solid, og som dermed er en sikker lejekontrakt for begge parter. Hendes service omfattede ikke kun selve kontrakten, hun sørgede desuden også for, at der på en række andre punkter blev opnået en løsning efter vore ønsker (f.eks. mht. benyttelse af fællesfaciliteterne og parkeringshuset i området). Det tyske udenrigsministerium i Berlin og den tyske ambassade i København vil gerne endnu en gang fastholde, at vi har været yderst tilfredse med RED Property Advisers.”

Renault

  • Reference: Renault

Udfordring

Renault var vokset ud af deres lejemål og havde behov for nye rammer, der tillige understøttede kvaliteten i brandet. Beliggenhed, parkering, effektivitet, kvalitet og fleksibilitet var nøgleordene.

Løsning

Cushman & Wakefield | RED undersøgte mulighederne i den eksisterende ejendom, herunder men ikke alene udvidelsesmuligheder mod naboen samt muligheder i det øvrige marked. Det rigtige lejemål blev identificeret og forhandlet baseret på økonomi, parkering, beliggenhed og kvalitet.

Resultat

Renault fik et nyindrettet kvalitetslejemål og en lejekontrakt der tilgodeser virksomhedens behov for fleksibilitet samt et større antal p-pladser uden beregning.

Udtalelse fra tidl. Adm. Direktør Henrik Bang:

"Vi har været mere end tilfredse med RED. De lyttede og forstod til fulde de behov og ønsker vi havde. Vi fik en super professionel partner - og en drøm af et nyt kontor indenfor vores budgetrammer. Og ikke nok med at vi fik det helt rigtige domicil i forhold til både kvalitet og økonomi, men den udgift, vi havde ved at bruge RED som rådgiver, blev dækket af det nedslag de forhandlede hjem til os. Jeg er nu i gang med mit næste domicil projekt – og har som en selvfølge kontaktet Katrine fra RED."

Colgate-Palmolive

  • Reference: Colgate-Palmolive

Udfordring

Colgate-Palmolive (CP) var bosiddende på 2.300 m² fordelt på 3 etager. CP forestod selv kantinedrift og mødecenter og de samlede omkostninger var reguleret gennem lejeperioden. CP ønskede en bedre udnyttelse af arealerne, samt fokus på omkostningerne – uden at gå på kompromis med kvalitet.

Løsning

Cushman & Wakefield | RED forelagde CP markedsdata der bl.a. anskueliggjorde det økonomiske potentiale ved en flytning ctr. at blive i lejemålet. Gennem en søgeproces, samt møder med CP’s arbejdsgruppe, blev et nyt lejemål udvalgt. En ny lejekontrakt blev forhandlet med fokus på fleksibilitet, kvalitet og økonomi. CP’s nyindrettede lejemål er i ét plan, har gode p-forhold og med fælles faciliteter i ejendommen.

Resultat

Bedre sammenhæng i lejemålet og udnyttelse af kvadratmeterne. Ud over en afbalanceret lejekontrakt har CP også opnået en betydelig reduktion af de samlede årlige lejeomkostninger på ca. 60 %. CP’s danske hovedkontor er nu skabelon for koncernens nye lejemål i regionen.

Udtalelse fra adm. dir Henning Jakobsen:

"Det er altid en udfordring at skulle flytte kontordomicil samtidig med at levere forretningsresultater. Med hjælp fra RED fik vi tidligt i processen structureret aktiviteterne og engageret medarbejderne således at change management processen forløb problemfrit. Slutresultatet blev en forbedret arbejdsplads med significante besparelser og forhøjet medarbejdertilfredshed."

Mærsk Olie & Gas

  • Reference: Mærsk Olie & Gas

Cushman & Wakefield | RED har været rådgiver for Mærsk Olie & Gas vedrørende deres nye domicil på knap 10.000 m² på Esbjerg Havn. Byggeriet vil blive opført efter kravene i Bygningsreglementet 2015 og derved være på forkant med kravene til energiforbruget i moderne kontorbygninger.