Sag: 17237Hørmarken 23520 Farum

MARKANT KONTOREJENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHED

Ejendommen, som er beliggende på Hørmarken 2 i Furesø Kommune, er en markant enkelt- eller flerbrugerejendom med en attraktiv beliggenhed ved Farum Midtpunkt.

I ejendommen er der på nuværende tidspunkt to lejere samt ét ledigt lejemål, hvor der er en genudlejningsproces i gang. De to nuværende lejere fraflytter ejendommen pr. 1. november 2019, hvorefter disse lejemål også vil være ledige. Ejendommen kan derfor både anvendes som investeringsejendom, hvor det fulde areal udlejes, eller som brugerejendom.

Da byggeriets konstruktion tillader en fleksibel indretning der kan imødekomme de fleste behov, vil den kunne benyttes af mange forskellige typer kontorvirksomheder. Hertil kommer den attraktive placering tæt på hovedindfaldsvej og S-togsstation.