Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Hvad koster det at spare?

#Udlejning

For mange nordiske virksomheder står det øverst på dagsordenen at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Samtidig er det næsten lige så vigtigt at reducere virksomhedens omkostninger, og med lokaleomkostninger som en af de store poster i budgettet er der naturligt fokus på besparelsespotentialet her.

Da besparelser på huslejeomkostninger er lettere at kvantificere end potentielt øget indtjening ved at have de rigtige medarbejdere i de rigtige rammer, bliver det ofte jagten på besparelser der vinder, når virksomheder skal flytte til nye kontorlokaler. Spørgsmålet er naturligvis, om dette i længden giver det bedste resultat på bundlinjen. Eller om det reelt koster virksomhederne penge at spare.

Cushman & Wakefield har lavet en undersøgelse af, hvad en række store nordiske virksomheder fokuserer på, når de træffer ejendomsrelaterede beslutninger. 37 nordiske virksomheder, størstedelen med over 200 medarbejdere, har svaret på undersøgelsen. Virksomhederne beskæftiger sig primært med finans, telecom, teknologi, medie og forsikring.

Ikke overraskende viser undersøgelsen, at pres på omkostninger sammen med medarbejdertiltrækning og -fastholdelse er de to væsentligste parametre for virksomhederne.

Med medarbejdertilfredsstillelse så højt på den strategiske dagsorden kan det derfor undre, at omkostningsreduktion er den vigtigste beslutningsparameter når der vælges nyt lejemål for 82 % af virksomhederne. Ikke overraskende svarer over 70 % af virksomhederne således, at de ikke eller kun delvist føler, at deres lokalestrategi understøtter med virksomhedens overordnede strategi.

”Sammenholdt med at 74 % af virksomhederne svarer, at arbejdspladsen er afgørende eller vigtig for fastholdelse af medarbejdere, så ligger der jo et kæmpe potentiale her for de virksomheder, som formår at skabe sammenhæng mellem deres virksomheds- og lokalestrategi” siger Marie Helms, Associeret partner og rådgiver i Cushman & Wakefield I RED’s Occupier Services afdeling.

”Hvordan den ’rigtige’ arbejdsplads ser ud, er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Hovedtendensen er, at mange virksomheder bevæger sig væk fra den traditionelle kontorindretning, hvor hver medarbejder har sin faste plads, til kontormiljøer hvor medarbejderne frit kan bevæge sig og arbejde i den arbejdszone, der matcher de opgaver, der skal løses – såkaldt ’agile working’. Dette i erkendelse af, at mange medarbejdere i dag skal løse så mange forskelligartede opgaver, at et skrivebord i et ”fikseret miljø” ikke giver de optimale rammer for opgaveløsningen. Nogle opgaver kræver ro til fordybelse, mens andre kræver samarbejde og samtale med kolleger, og virksomheder der ser og imødekommer dette behov, oplever en øget medarbejdertilfredshed samtidig med en øget produktivitet. Arbejdspladsen er ikke længere et sted man går hen, men et redskab man bruger efter behov.”

Erfaringen viser, at den tid en kontormedarbejder i gennemsnit opholder sig ved sit skrivebord er ca. 50 % af tiden. Ved succesfuld implementering af ’agile working’ øges udnyttelsesgraden af de enkelte kontorpladser væsentligt, og derfor har denne arbejdsform den sideeffekt, at den ofte medfører en reduktion af arealbehovet og en deraf følgende reduktion i lokaleomkostningerne.

En tredjedel af undersøgelsens respondenter fortæller, at de på flere lokationer allerede har implementeret ’agile working’, mens yderligere en tredjedel så småt er gået i gang med at teste konceptet af.

En overraskende konklusion af undersøgelsen er, at mens der er stort fokus på medarbejdere og omkostninger, så er der næsten intet fokus på bæredygtighed. Kun 13 % af virksomhederne svarer, at dette er i deres top 3, når der træffes ejendomsrelaterede beslutninger.

En tilsvarende global undersøgelse foretaget af Cushman & Wakefield blandt en lang række af verdens største multinationale virksomheder bekræfter dette billede. Sammenholder man undersøgelserne viser det sig dog, at der trods alt er bedre sammenhæng mellem virksomhedsstrategi og arbejdspladsstrategi i norden i forhold til stort set alle andre regioner.

”Jeg tror, at vi i norden over en længere årrække har haft mere fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed, end man generelt ser i mange andre dele af verden. Tendensen er delvist drevet af en mangeårig lav arbejdsløshed og en deraf følgende konkurrence om de dygtigste medarbejdere. At mange nordiske virksomheder har set værdien i at benytte deres kontorfaciliteter som et strategisk redskab i jagten på talenterne, har givet dem et forspring. Der er stadig masser af virksomheder, som ikke er begyndt at udnytte det potentiale, der ligger gemt her”, siger Marie Helms.

Vil du læse de underliggende rapporter, så kan de findes her:

Nordic Survey 2017

Global Survey 2016