Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Alle overvejer bæredygtighed, ikke alle vil betale for det

#Analyse

En undersøgelse foretaget af Cushman & Wakefield | RED viser, at næsten alle danske investorer i dag indtænker bæredygtigheden i deres investeringer, men sammenlignet med vores svenske og norske naboer er villigheden til at betale en præmie for bæredygtigheden stadig væsentligt lavere.

Danske investorer bagud på betalingsvilligheden

En anden interessant udvikling, som investorundersøgelsen ligeledes har vist er, at næsten alle investorerne på tværs af norden (97-98%) i dag overvejer bæredygtighedscertificeringen, når de investerer i fast ejendom. Samtidig er investorerne i stigende grad villige til at betale en præmie for høje bæredygtighedscertificeringer. Ser man de forskellige lande er der dog stadig store nationale forskelle. Mens næsten alle de norske investorer (93%) og mere end fire ud af fem af de svenske investorer (82%) svarer ja, til at de er villige til at betale en præmie, er andelen af danske investorer, der er villige til at betale en præmie stadig ”kun” på 61%. Ser vi blot et halvt år tilbage, er den danske andel dog steget med 15%-point, så hvis udviklingen fortsætter i samme hastighed, går der ikke lang tid, før vi når de svenske og norske niveauer.”Generelt har vi jo set et stigende fokus på bæredygtighed i de seneste år, og når bygninger står for 40% af Danmarks klimabelastning er det klart, at investorerne på ejendomsmarkedet bliver nødt til at følge med. Vi ser derfor i stigende grad, at investorerne har krav til, at nyopførte ejendommene enten allerede er bæredygtighedscertificeret eller har potentiale til at blive det, hvilket vi forventer vil være en fortsættende trend i de kommende år.” udtaler Lior Koren.

Bæredygtighed giver ikke tab, men derimod gevinst på sigt

Ser man på økonomien i det, er der da også god grund til, at efterspørgslen efter bæredygtige ejendomme vil fortsætte med at stige. Selvom størstedelen af investorerne fortsat opfatter bæredygtighedscertificeringer som en nødvendig udgift, viser en række undersøgelser faktisk, at bæredygtighedscertificeringer på længere sigt giver en økonomisk gevinst. Dette skyldes både, at der er færre udgifter til energi, drift og vedligehold, men også at bæredygtige ejendommene kan generere højere lejeindtægter. Disse faktorer gør ultimativt ejendommene mere attraktive og resulterer i højere salgspriser, hvormed fordelene overstiger de udgifter der er forbundet med at få en ejendom bæredygtighedscertificeret.

Det gode gamle kan stadig sælges

Med det stigende fokus på bæredygtighed er et interessant spørgsmål derfor, om de ældre ejendomme, som har sværere ved at blive bæredygtighedscertificeret fremadrettet vil blive sværere at sælge? Hertil svarer Lior Koren ”Bæredygtighedsbegrebet er stadig en smule diffust, da der udover egentlige certificeringer fortsat mangler en egentlig fælles forståelse af, hvad der er bæredygtigt. Udover energieffektivitet og nærhed til offentlig transport, er der jo mange faktorer, der kan spille ind. Er for eksempel en 200 år gammel ejendom i indre by bæredygtig? Den medgående forurening til opførelsen er jo sket i 1800-tallet og ejendommen står formentlig også de næste 200 år – så selvom den nok er umulig at bringe i energiklasse A, vil det jo aldrig give mening at rive den ned og bygge en green building efter alle kunstens forskrifter, da det vil koste mere CO2 og i øvrigt ødelægge byens kulturarv.”

Se hele RED’s investorundersøgelse omkring markedsstemningen her.

For yderligere information:

Lior Koren, Partner
Mail: lk@cw-red.dk
Tlf.: 27 11 05 08