Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Historisk meget kapital til ejendomsinvesteringer

#Analyse #Investering

Ifølge ny rapport fra ejendomsrådgiver Cushman & Wakefield │RED har der aldrig været så mange penge øremærket til ejendomsinvesteringer. Høje prisforventninger fra sælgerne og nervøsitet på de finansielle markeder betyder dog afventende investorer.

RED har i sin netop udgivne årsrapport opgjort den samlede danske transaktionsvolumen til 77 mia. kr. i 2018. Dermed er transaktionsvolumen reduceret med ca. 16% i forhold til rekordåret 2017, hvor der blev handlet ejendomme for 92 mia. kr.

Høje ejendomspriser sænker tempoet

Ifølge RED er den faldende transaktionsvolumen ikke udtryk for, at kapitalen allokeres til andre aktivklasser. ”Der er masser af kapital i markedet til investering i fast ejendom, men investorerne har svært ved at finde ejendomme, som de vurderer er fair prissat. Dette medfører, at kapitalen akkumuleres og investorerne afventer – hvilket vi vurderer som én af de primære årsager til nedgangen i transaktionsvolumen på såvel dansk som europæisk plan”, siger Nicholas Thurø.

Et af de nøgletal som gør de finansielle markeder nervøse, er hældningen på den amerikanske rentekurve. ”Forskellen mellem den amerikanske tre måneders og 10 års rente er pt. tæt på nul, hvilket er udtryk for at investorerne er bekymrede for den amerikanske økonomi og dermed accepterer at binde deres penge på langt sigt til en lav rente”, siger Managing Partner hos RED, Nicholas Thurø. Forud for de sidste seks recessioner i USA har rentekurven i USA været negativ. ”Perioder med recession påvirker ejendomsmarkederne, idet erhvervslejerne i disse perioder oplever nedgang, hvilket igen reducerer arealbehovet og presser markedslejen. Dette medfører, at investorerne stiller krav om større risikopræmie, hvilket påvirker prissætningen, uagtet at finansieringsrenten fortsat måtte være lav”, slutter Nicholas Thurø.

Den amerikanske rentekurve er dog fortsat positiv og det danske ejendomsmarked har et godt fundament med en lav tomgang og lav gearing hos investorerne. ”Men vi har set toppen af priserne for denne omgang og markedet er ved at vænne sig til mere normale tilstande”, siger Nicholas Thurø.

Men aktivitetsniveauet er fortsat højt…

På trods af en faldende transaktionsvolumen, i såvel Danmark som det øvrige Europa, er aktivitetsniveauet meget højt og den meget lave rente betyder, at det fortsat er attraktivt at investere i fast ejendom. Et aktiv, som til dels er inflationssikret og som genererer et løbende afkast i modsætning til de fleste øvrige aktivklasser.

Læs hele RED Danish Investment Atlas her.