Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Investering i kontorer holder tempoet i et opbremsende marked

#Analyse #Investering

Ifølge ny rapport fra Cushman & Wakefield │ RED er der stor interesse for investeringer i kontor. Mens de danske investorer fortsat søger højere afkast uden for København, er de internationale investorers fokus rettet mod København.

RED har i sin netop udgivne årsrapport opgjort den samlede danske transaktionsvolumen til 77 mia. kr. i 2018. Dermed er transaktionsvolumen reduceret med ca. 16% i forhold til rekordåret 2017, hvor der blev handlet ejendomme for 92 mia. kr. Trods et vigende marked holder kontorsegmentet dog momentum med et marginalt fald på ca. 2% fra 18,3 mia. kr. i 2017 til 18 mia. kr. i 2018.

De fem største investorer stod for 42% af transaktionsvolumen

De fem mest aktive investorer i Danmark stod for investeringer i kontorejendomme på samlet 7,5 mia. svarende til 42% af investeringsvolumen.

BankInvest står med købet af 10% af PFA’s portefølje til 1,5 mia. kr. for den største kontorhandel i 2018, men indtager andenpladsen på listen over de mest aktive investorer. På førstepladsen ligger det svenske ejendomsselskab Klövern, som står for nogle af årets største transaktioner på kontormarkedet med købet af Codanhus og en portefølje fra NIAM, bestående af kontorejendomme i Ørestad, Vanløse, Holte og Albertslund. DADES indtager listens tredjeplads og står med købet af Coops Sønderhøj og Mega Syd portefølje for 1,3 mia. kr. ligeledes for årets tredjestørste handel. Sydkoreanske AIP Asset Management trådte ind på det danske kontormarked i 2018, hvor de købte en stor kontorejendom i Søborg med Novo Nordisk som lejer. Pensam indtager med købet af Tietgens have af NIAM for 975 mio. kr. listens femteplads.

Kigger vi på top 5 kontorinvestorer over de seneste seks år, som rapporten ligeledes opgør, er DADES den eneste genganger på listen, hvor selskabet indtager femtepladsen. Igen dominerer danske investorer listen, hvor der kun er to internationale investorer, begge svenske. PensionDanmark indtager førstepladsen, efterfulgt af svenske NIAM, danske Jeudan og svenske Wihlborgs.

Udenlandske investorer søger tilbage mod København

Mens 2017 bød på store investeringer uden for de største byer (København og Aarhus), var fokus i 2018 igen rettet mod København og Aarhus, hvor der er stor tiltro til lejemarkedet og forventninger om lejestigninger for de bedste beliggenheder og mest moderne ejendomme. Mens danske investorers andel af volumen i København er faldet fra 70% i 2017 til 58% i 2018, er andelen af udenlandske investorers transaktioner i København steget fra 30% til 42% i perioden.

”De udenlandske investorers køb af kontorejendomme uden for København og Aarhus faldt 41% fra 2017 og 2018 og understreger den klassiske ”flight to quality”. Efter at investorerne i opgangstider søgte mod sekundære markeder i jagt på højere afkast søger de i det nuværende marked tilbage mod sikker havn i de største byer,” siger Managing Partner hos RED, Nicholas Thurø.

God efterspørgsel, stabile lejeniveauer og uændret afkast i 2019

Markedet oplever i øjeblikket en meget høj efterspørgsel efter kontorer i størstedelen af København med lav tomgang til følge. ”Vi forventer, at efterspørgslen efter de velbeliggende kontorer vil fortsætte i 2019, mens der vil være et overudbud af kontorer i områderne langs ring 3. Vi forventer svagt stigende lejeniveauer i København og uændret niveauer i de øvrige områder, samt uændrede afkast på kontorejendomme i 2019. Uagtet høj efterspørgsel, er det ikke vores vurdering, at investorerne er villige til at acceptere et lavere afkast på kontorejendomme, idet renten i øjeblikket må forventes at være på et lavpunkt og et øget rente vil medføre et opadgående pres på afkastkravet,” slutter Nicholas Thurø.

Læs hele RED Danish Investment Atlas her.