Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Covid-19 har ikke reduceret udenlandske investeringer – tværtimod

#Analyse

Nationaløkonomisk stabilitet sikrer udenlandske investeringer, hvor mere end 50% af årets investeringsvolumen kommer fra udlandet

Ser man på transaktionsvolumen år til dato har de udenlandske investorer samlet set investeret 19,5 mia. kr. i erhvervsejendomme i Danmark. Dette svarer til en andel på 53% af den samlede volumen, hvilket er en stigning i forhold til 2019 hvor de udenlandske investorers andel var på 42%.

De udenlandske investorers høje aktivitet i Danmark peger igen mod den altoverskyggende tendens, vi har set som følge af coronakrisen – at investorerne placerer deres kapital, der hvor de oplever den største sikkerhed. Dette gælder både i form af ejendomssegmenter, geografisk beliggenhed og nationaløkonomisk stabilitet. Nationaløkonomisk er den danske økonomi hårdt ramt af konsekvenserne af Covid-19 og i andet kvartal af 2020 faldt BNP med 6,8% sammenlignet med årets første kvartal. Dette er dog stadig betydeligt bedre end EU’s samlede BNP, som faldt med 11,4% i andet kvartal i år. Kombinationen af at Danmark historisk set har været en stabil økonomi med en lav gældsfaktor og nu er blandt de lande, som ser ud til at klare sig bedst gennem krisen, medfører en højere sikkerhed blandt investorerne, hvilket er årsagen til, at en stor andel udenlandsk kapital fortsat bliver placeret i danske ejendomme.

”At de udenlandske investorers andel er steget, til trods for at lukkede grænser i flere måneder begrænsede investorernes indrejsemuligheder, bekræfter at vi i Danmark har et særdeles attraktivt investeringsmarked, som i høj grad er båret af nationaløkonomisk stabilitet” udtaler Nicholas Thurø, managing partner, RED.For mere information kontakt:

Nicholas Thurø
Managing Partner
+45 2624 2040
nt@cw-red.dk