Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Cushman & Wakefield | RED| Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K|CVR-nr.: 30 53 49 99|Telefon: +45 33 13 13 99|E-mail: red@red.dk

Udenlandske investorer sælger ud

#Analyse #Trends

I 2023 blev der solgt kontorejendomme for 8,6 mia. kr. i Danmark, og alene 2% af den investerede kapital kom fra udenlandske investorer, samtidig stod de bag 34% af salgene.

Mange steder i verden oplever man en høj tomgang i kontorerne efter Covid 19, hvor hjemmearbejde pludselig har gjort sit indtog i områder, hvor det før var ualmindeligt. Dette har medført, at mange toneangivende investorer har reduceret deres eksponering mod kontorsegment, hvilket blot har øget problemerne med kontorejendommene, da det nu ikke alene er tomgangen og lejen, som er under pres – men afkastene også er steget markant.

I Danmark har vi ikke samme udfordringer, men de internationale tendenser har medført, at de udenlandske investorer har mistet appetitten på investeringer i kontorejendomme – også i Danmark. Ser man på salgssiden, er de udenlandske investorers reducerede tiltro til kontorsegmentet også tydelig. De udenlandske investorer stod bag hele 34% af de kontorejendomme, der blev solgt i Danmark i 2023 (målt på volumen), hvilket var anført af svenske Corem, der solgte Kalvebod Brygge 32 og Codanhus for knap 2,5 mia. til AP Pension.

Hos RED forventer man dog ikke, at det københavnske kontorudlejningsmarked vil opleve samme tilstande, som man ser i en række af de største amerikanske byer. ”Vi oplever pt. en lavere aktivitet på kontorudlejningsmarkedet, og det medfører længere udlejningstider, og derfor forventer vi at se en lidt højere tomgang i 2024. Heldigvis kommer vi i København fra et relativt lavt niveau, og det er begrænset, hvad der tilføres markedet af spekulativt byggeri, hvorfor vi ikke forventer, at lejen bliver påvirket negativt” udtaler Anders Krogh, Partner med ansvar for kontorudlejning.

Det gør samtidigt, at investeringsmarkedet for kontorejendomme fortsat er attraktivt for de nationale investorer, der har en god føling med den underliggende lejerefterspørgsel og har konstateret, at frekvensen for hjemmearbejde har stabiliseret sig.

Investorernes oprindelse og handelsform 2023

For yderligere information

Nicholas Thurø, Managing Partner
Mail: nt@cw-red.dk
Tlf.: 26 24 20 40